ENG TR

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ       BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ             WEB SİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı


Program Bilgileri

Bilgisayar ve benzeri bilgi teknolojilerinin çok çeşitli uygulamaları ve yaygın kullanımları sonucu endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak iki farklı derece verir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin kuramlarını, yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir alanda eğitim sağlar. Programın amacı, mezunların bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride araştırma geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir. Tezli Yüksek Lisans Programı’nda ise, öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacak biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilir.

Tezli Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2 zorunlu, 2 zorunlu seçmeli ve 3 seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi saatlik ders ve 6 kredi saatlik Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur. Tezsiz Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı ise, 2 zorunlu, 3 zorunlu seçmeli ve 5 seçmeli olmak üzere toplam 30 kredilik ders ile Yüksek Lisans Projesinden oluşmaktadır.

Ders Programı(PDF)
Ders Tanımları