ENG TR

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ       BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ             WEB SİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

 


Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

1a. Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi

1b. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi

2. Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

4. Bilgisayar Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

5. Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

10a. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi

10b. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

11a. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi

11b. Çağın sorunları hakkında bilgi

11c. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık